מה שטוב לאדם וחוה בגן עדן טוב גם לנו. החקלאות האורגנית מתעצמת ומגיעה עד הבית.

15595