כרישה/לוף מלאי מוגבל

+
ק"ג
-
21.90  לק"ג
“גן הבית” בהרדוף