כרוב לבן

+
ק"ג
-
6.90  לק"ג

כ- 1 ק”ג ליחידה שקולה

משק בן צבי