תרכיז תפוחים צלול “טעמי הגליל”

+
יח'
-
17.90  14.90  ליח'