תפוח עץ חרמון/גאלה

+
ק"ג
-
19.90  16.90  לק"ג

מחיר לק”ג.