תפוח עץ חרמון/גאלה

+
ק"ג
-
18.90  לק"ג

מחיר לק”ג.