תפוז

+
ק"ג
-
11.90  לק"ג

כ- 4 יח’ תפוז ב-1 ק”ג

שדות תוצרת מזון אורגנית