תירס קלחים בתפזורת

+
ק"ג
-
19.90  14.90  לק"ג

כ-3 קלחים ב- 1 ק”ג

יבולי בר אורגני