רימון אורגני

+
ק"ג
-
14.90  לק"ג

כ- 4 יח’ רימון ב- 1 ק”ג