רימון

rimonim
+
ק"ג
-
12.90  לק"ג

כ- 4 יח' רימון ב- 1 ק"ג