קישוא בהיר

+
ק"ג
-
17.90  לק"ג

כ- 5 יחידות קישוא ב- 1 ק”ג

“גן הבית” בהרדוף