קולרבי

kolrabi_s
+
ק"ג
-
13.90  לק"ג

כ- 5 יח' קולרבי ב- 1 ק"ג

שדות תוצרת מזון אורגנית