פפאיה

papaya_s
+
ק"ג
-
18.90  לק"ג

כ- 1.3 ק"ג ליחידה