פלפל רומירו

+
ק"ג
-
17.90  לק"ג

כ- 10 יחידות ב- 1 ק”ג

שדות תוצרת מזון אורגנית