פומלית

+
ק"ג
-
9.90  לק"ג

כ- 2 יח’ פומלית ב- 1 ק”ג

שדות תוצרת מזון אורגנית