ענבים אדומים מלאי מוגבל

+
ק"ג
-
34.90  לק"ג

כ- 1.25 קילו באריזה

הענבים קטנים ומתוקים

שדות תוצרת מזון אורגנית