חדש על המדף !!עוף שלם ללא אנטיביוטיקה וללא הורמונים משק ארצי

+
ק"ג
-
27.90  לק"ג