עגבניה אשכולות

+
ק"ג
-
17.90  לק"ג

כ- 8 יח’ עגבנייה ב-1 ק”ג

משק הר פרחים