סלק

selek_s
+
ק"ג
-
9.90  6.90  לק"ג

כ-5 יח' סלק ב-1 ק"ג

"גן הבית" בהרדוף