נקטרינה

+
ק"ג
-
25.90  לק"ג

כ- 10 יח’ ב- 1 ק”ג

“גן הבית” בהרדוף