לימון

+
ק"ג
-
12.90  לק"ג

כ-10 יח’ לימון ב- 1 ק”ג

חוות מקורה