כרוב לבן

kruv_lavan_s
+
ק"ג
-
7.90  5.90  לק"ג

כ- 1 ק"ג ליחידה שקולה

משק בן צבי