חציל

chatzil_s
+
ק"ג
-
9.90  לק"ג

כ- 3 יח' חציל ב- 1 ק"ג

משק הר פרחים