דלעת ערמונים

+
ק"ג
-
19.90  לק"ג

כ- 5 יח’ דלעת ב- 1 ק”ג

“גן הבית” בהרדוף