דלעת יפנית

+
ק"ג
-
17.90  לק"ג

כ- 1 ק”ג ליחידה שקולה

“גן הבית” בהרדוף