דלעת ארוזה

dlaat_s
+
ק"ג
-
12.90  לק"ג

כ- 750 גרם ליח' דלעת

משק הר פרחים