דלורית

+
ק"ג
-
17.90  לק"ג

כ- 1 קילו ליחידה

משק הר פרחים