חי בריא – בשר עגל טחון

+
ק"ג
-
99.00  לק"ג

משקל ממוצע 1 ק”ג