בננה

banana_s
+
ק"ג
-
16.90  לק"ג

כ-6 יח' בננה ב- 1 ק"ג