בטטה

+
ק"ג
-
8.90  לק"ג

כ- 3 יח’ ב- 1 ק”ג

משק הר פרחים