בטטה

batata_s
+
ק"ג
-
14.90  לק"ג

כ- 3 יח' ב- 1 ק"ג

משק הר פרחים