אבוקדו האס

+
ק"ג
-
28.90  24.90  לק"ג

כ- 5 יח’ ב- 1 ק”ג

שמואל לנדאו