אבוקדו האס מלאי מוגבל

+
ק"ג
-
39.90  לק"ג

כ- 5 יח’ ב- 1 ק”ג

שמואל לנדאו