הזמנתך התקבלה

הזמנתך התקבלה והועברה לטיפול. סכום החיוב הסופי ייקבע לאחר השקילה בפועל. 

תודה!
מצוות מחווה לאדמה